Afspænding

Hvad er det?
Afspænding er kropsterapi, som kombinerer samtale, kropslige øvelser og kropsbehandling.

Hvad gør det?
I afspænding lærer du at være til stede, her og nu, med din opmærksomhed på hele dig: Din krop, tanker og følelser. Du lærer en øget kropsbevidsthed og en øget tolerance for at være med dine sanseindtryk, og du lærer at nedregulere dit nervesystem til større ro og indre tryghed.

Hvad får du ud af det?
Afspænding hjælper dig til at slippe muskelspændinger og gør åndedrættet mere dybt og fleksibelt. Du får mere ro i dig selv, og kvaliteten af dit nærvær øges. Du får et frirum til egenomsorg, hvor du får lov til bare at være dig selv og have det, som du har det.

Hvordan foregår afspænding?
Jeg tilpasser altid terapien til dig, dér hvor du er, lige nu. Derfor er der ikke to sessioner, som er ens, og jeg følger ikke slavisk en fast ramme. Dog består en afspændingssession typisk af en indledende samtale, simple kropslige øvelser, kropsbehandling og afsluttende refleksion. Vi arbejder altid med dét, som fylder i nuet.

En sessions varighed
En afspændingssession kan vare en time eller halvanden time; afhængigt af dine ønsker og behov.

Indledende samtale
I den indledende samtale spørger jeg ind til, hvordan du har haft det siden sidst, hvad som fylder her og nu, og hvad du har brug for lige nu. Jeg hjælper dig til at omstille dig fra det, du kommer fra og indstille dig på at blive nærværende i nuet; i rummet med mig.

Kropslige øvelser
Efter samtalen laver vi kropslige øvelser; siddende på stol eller stående på gulvet. Øvelserne støtter dig til at blive bevidst nærværende i kroppen, og de nedregulerer dit nervesystem. Jeg guider dig til at udføre øvelserne med bevidst opmærksomhed på din sansning af din krop. Bevægelsernes tempo nedreguleres gradvist, så din krop efterhånden kommer i en tilstand af hvile.

Kropsbehandling
Tilstanden af hvile fordybes i den efterfølgende kropsbehandling. Kropsbehandlingen foregår liggende på briks eller på gulv, og du har dit eget, løstsiddende tøj på. Behandlingen består af blide tryk, stræk, strøg og klem, samt faste samlegreb og passive ledbevægelser. Din krop bliver dybdeafspændt. Det er en tilstand af dyb hvile uden at sove, som er restituerende, og som giver dig psykisk og fysisk ro.

Afsluttende refleksion
Sessionen afsluttes med refleksion over, hvordan du mærker din krop nu sammenlignet med starten af sessionen og refleksion over, hvad du har oplevet undervejs i sessionen. Du får også vejledning til, hvordan du selv kan arbejde videre derhjemme. På den måde har du mulighed for at bruge dét, du har erfaret i løbet af sessionen, i din hverdag.

Læs en klients fortælling:
Søs fortæller, hvordan hun fandt indre ro og lærte at være med sig selv. 
Her kan du nemt booke dine tider tre måneder frem.