Psykomotorisk terapi

Hvad er det?
Psykomotorisk terapi er kropsterapi, som kombinerer samtale, kropslige øvelser og kropsbehandling.

Hvad gør det?
I psykomotorisk terapi erfarer du, hvordan fysiske sansninger påvirker dine tanker og følelser - og hvordan dine tanker og følelser påvirker din krop. Du udvikler kropsbevidsthed og genopretter nervesystemets evne til regulering. Du bevæger dig fra fastlåsthed og overvældelse til indre tryghed og slip af ubehag i krop, tanker og følelser. 

Hvad får du ud af det?
Med større kropsbevidsthed og bedre evne til at regulere dit nervesystem kan du sætte dig fri af stress og lindre den skadelige effekt af tidligere traumer. Du vil opleve mere nærvær og ro i din krop og psyke, og ofte følger også større modstandskraft og mere trivsel. Det skaber sund og helende forandring i dit liv. 

Hvordan foregår psykomotorisk terapi?
Jeg tilpasser altid terapien til dig, dér hvor du er, lige nu. Derfor er der ikke to sessioner, som er ens, og jeg følger ikke slavisk en fast ramme. Dog består en session med psykomotorisk terapi typisk af en indledende samtale, kropsbehandling og afsluttende opsamling. Vi arbejder altid med dét, som fylder i nuet.

En sessions varighed
En session med psykomotorisk terapi varer halvanden time.

Indledende samtale
I den indledende samtale spørger jeg ind til, hvordan du har haft det siden sidst, og hvad du har brug for lige nu. Jeg hjælper dig til at omstille dig fra det, du kommer fra og indstille dig på at blive nærværende i nuet; i rummet med mig. Hvis svære følelser fylder i nuet, arbejder vi med følelserne i samtalen ved at mærke, regulere og udtrykke følelserne; ofte i kombination med enkle kropslige øvelser, som beroliger din krop og øger din fornemmelse af indre tryghed. Øvelserne er som regel grounding-, kropsbevidstheds- eller åndedrætsøvelser. På den måde lærer du at bruge din krop som støtte til at forblive nærværende med dig selv, at rumme dine følelser og kropslige sansninger; og at berolige dine tanker. Du lærer at bruge din krop som anker for at være der for dig selv.

Kropsbehandling
Efter samtalen laver vi kropsbehandling. Kropsbehandlingen foregår liggende på briks, og du har dit eget, løstsiddende tøj på. Behandlingen består af blide tryk, stræk, strøg og klem, samt faste samlegreb og passive ledbevægelser. Behandlingen er blid, men samtidig dyb: Kropsbehandlingen beroliger nervesystemet, afspænder dine muskler og skaber kontakt til følelser, som sidder i kroppen.

En del af såvel den indledende samtale som kropsbehandlingen er at skabe forståelse for og mening med dét, du oplever; kropsligt, følelses- og tankemæssigt. Fælles er også, at intet forceres.

Afsluttende opsamling
Sessionen afsluttes med en opsamling på, hvordan du har det nu. Jeg sikrer mig, at du er samlet både kropsligt og følelsesmæssigt; og at du er til stede i dig selv på en måde, hvor du er klar til at gå ud af døren, når vi tager afsked.

Læs en klients fortælling:
Tina fortæller, hvordan hun genfandt livsglæden og begyndte at spire igen.
Her kan du nemt booke dine tider tre måneder frem.