Typiske henvendelsesårsager

Typisk henvender klienter sig med problemer relateret til stress, chok og livskriser, hvor det indre psykiske liv skaber symptomer i både krop og psyke. Det kan være:
 • Åndedrætsproblemer, eksempelvis et tilbageholdt, overfladisk og hurtigt åndedræt
 • Muskelspændinger: Stress-betingede muskelspændinger sidder typisk i kæber, øjne og pande; skuldre og nakke, ryg, fødder, hoftebøjer og lænd, samt solar plexus.
 • Smerter: Smerter i led og muskler; ofte hvor der er kroniske muskelspændinger, og uden at der tilsyneladende er forudgående skade på kroppen. (Ved smertebehandling er det en forudsætning, at du er udret for smerteproblematikken ved en læge)
 • Søvnproblemer: Problemer med at falde i søvn eller med at sove igennem hele natten
 • Hurtig hjertebanken
 • Indre uro og ubehag, i krop, tanker og følelser
 • Manglende fornemmelse af din krop og af dig selv, egne følelser og præferencer
 • Træthed, udmattelse, udbrændthed
 • Følelse af at være utilstrækkelig, ikke at være god nok præcis som den, du er
 • Ængstelighed eller angst for afvisning, kritik og for at blive forladt.
 • Perfektionistisk adfærd, at have umuligt høje standarder for dig selv, som du aldrig vil kunne leve op til.
 • Medafhængighed, at behage andre og leve op til andres ønsker og behov på din egen bekostning.
 • People pleasing: at forsøge at behage i al for høj grad for at få validering fra andre og for at få dækket dit behov for omsorg.
Den bagvedliggende drivkraft er ofte et ønske om at opnå mere sundhed, frihed og trivsel.
At finde den naturlige vej til selvomsorg og heling.
Effekten af at arbejde kropsorienteret i afspænding, psykomotorisk terapi eller i den kropsorienterede samtale er, at:
 • Din krop vækkes, og du får tydeligere kontakt med din krop-psyke
 • Du oplever flere nuancer i sansningen af din krop
 • Du lærer at nyde sansningen af din krop og mærker større frihed i kroppen
 • Du udvikler en større evne til at være nærværende med dig selv, med en åben kærlig nysgerrighed uden at vurdere eller dømme
 • Du bliver bevidst om dine mønstre
 • Du udvikler en øget tolerance for ubehag og uro
 • Smerter og spænding, ubehag og uro bevidstgøres, løsnes og slippes

Læs her hvordan du kommer i gang. Her kan du nemt booke dine tider tre måneder frem.

Her kan du nemt booke dine tider tre måneder frem.