Den første session: Er jeg den rette for dig?

Den første, indledende session varer 1 time og koster det samme som en almindelig session.

Vi skal bruge den første session på at lære hinanden lidt bedre at kende, så du kan vurdere, om jeg er den rette terapeut for dig – og jeg kan vurdere, om jeg har de nødvendige kompetencer til at kunne hjælpe dig.

Jeg vil fortælle dig lidt om, hvordan jeg arbejder, så du ved, hvad du går ind til, hvis du vælger at starte et forløb hos mig.

Jeg vil stille dig spørgsmål vedrørende årsagen til, at du har kontaktet mig. Det drejer sig bl.a. om hvilke symptomer, du oplever; hvor længe du har haft symptomerne; og om der er et mønster i symptomerne. Jeg vil også invitere dig til at fortælle lidt om dig selv og din baggrund; om du tidligere har været i terapi, og hvad din erfaring med terapi er.

Du har sikkert også spørgsmål til mig, og du er meget velkommen til at stille dem. Alle spørgsmål er relevante. Det er vigtigt, at du får svar på det, som du er i tvivl om eller nysgerrig på. Allervigtigst er det, at du mærker efter, om du synes, at kemien imellem os er god, og om du føler dig tryg i mit selskab.

Det er vigtigt at pointere, at den første session ikke er en egentlig terapisession, men en indledende, afklarende samtale.

Hvis tiden tillader det, vil vi også arbejde lidt med kroppen. Det kan være i form af små øvelser eller behandling på briks. Arbejdet med kroppen vil give dig et indtryk af, hvordan jeg arbejder – og jeg vil få et indtryk af din krops reaktioner.

Det er en god ide at have blødt tøj på, så din krop har fri bevægelighed. Det kan fx være joggingtøj.

Rammen for forløbet

Terapi er en proces, som skal prioriteres og tages alvorligt, fordi det tager tid at forandre sig, udvikle sig og hele. Derfor skal vi i den indledende samtale også tale om dine forventninger til, hvad du kan få ud af forløbet og dine forventninger til varigheden af forløbet. Formålet med denne snak er, at vi afstemmer vores forventninger til hinanden.

Det er svært at svare på, hvor lang tid et forløb skal vare. Det afhænger helt af, hvad du ønsker at få ud af forløbet, hvad du ønsker at arbejde med, og hvad der opstår undervejs.

Jeg anbefaler, at du kommer en gang om ugen eller hver 14. dag afhængigt af, hvordan du har det imellem hver session.

Tider i kalenderen

Hvis du vælger at indlede et samarbejde med mig, skal vi lave nogle kalenderaftaler. Formålet med kalenderaftalerne er at skabe en fast, forudsigelig rytme og at skabe stabilitet og vedholdenhed i forløbet. Fast rytme, stabilitet og vedholdenhed er kvaliteter, som understøtter personlig forandring, udvikling og heling.

Dine tider kan aflyses, og dit forløbet kan afsluttes i henhold til min afbudspolitik. Se link nedenfor.

Det ville glæde mig at se dig.

På gensyn!

Her kan du nemt booke dine tider tre måneder frem.