Privatlivspolitik

Introduktion
Denne privatlivspolitik omhandler, hvordan jeg bruger og beskytter personlige informationer, som jeg kommer i besiddelse af i forbindelse med:

• dit behandlingsforløb hos mig
• besøg på min hjemmeside, www.vibekedanmark.dk, herunder cookies
• mailkorrespondance
• telefonkorrespondance

Alle personlige informationer, som du afgiver til mig, vil kun blive brugt i henhold til denne privatlivspolitik.


Accept
Når du indgår et samarbejde med mig, accepterer du også de betingelser, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Der kan være særligt tilfælde, hvor du vil modtage en samtykkeerklæring, som du skal acceptere for vores videre samarbejde. Hvis dette er tilfældet, vil du blive informeret udførligt om, hvad du giver samtykke til, og samtykket vil være frivilligt. 

Dataansvarlig
Dataansvarlig for alle data, der indsamles og behandles, er:
Vibeke Danmark
Email: 
vibekedanmark@gmail.com
Telefon: 20 83 84 76

Formål med indsamling af oplysninger
Når jeg indsamler oplysninger om dig, gør jeg det med bevidsthed og med specifikke formål for øje, som er beskrevet her:

Bogføringssystem
Det er nødvendigt for mig at have dit navn, din mailadresse og dit telefonnummer for at kunne sende dig en faktura for dine behandlinger hos mig, ligesom det er nødvendigt at kunne ringe dig op i tilfælde af misforståelser i forbindelse med betaling og fakturaer.

Mail og sms
Når vi skriver sammen på mail eller på sms, ligger jeg inde med de oplysninger, som du skriver til mig. Derudover opbevarer jeg din mailadresse, telefonnummer samt dit navn.

Mail og sms gemmes kun, hvis de er relevante for vores samarbejde. I det tilfælde gemmes de i din journal eller i systemer, beskrevet herunder. Formålet med indsamling og opbevaring er at kunne besvare og hjælpe dig i de oplysninger og eventuelle spørgsmål, du skriver til mig om.

Besøg på min hjemmeside
Når du besøger min hjemmeside, kan du benytte dig af min kontaktformular. Den videresender dine oplysninger til mit mailsystem, og disse behandles som beskrevet ovenfor.

Cookies
Min hjemmeside benytter kun de cookies, der er nødvendige for at min side fungerer korrekt. Der indsamles altså ikke yderligere oplysninger om dig ved besøg på www.vibekedanmark.dk

Klient i forløb
Når du indgår i et behandlingsforløb hos mig, fører jeg journal over vores sessioner. Dette gør jeg for at kunne støtte dig bedst muligt undervejs i forløbet.

Mange af oplysningerne i journalen karakteriseres som følsomme personoplysninger, og disse vil du blive bedt om at give udtrykkeligt samtykke til i separat formular. I denne samtykkeerklæring vil du blive oplyst om, hvilke informationer, jeg indhenter og opbevarer.

Andre oplysninger er nødvendige for vores samarbejde og skal opbevares for at dokumentere særlige regnskabsmæssige oplysninger. Dette drejer sig om navn, adresse, telefonnummer, mailadresse samt eventuelle økonomiske oplysninger, der er nødvendige i forhold til transaktioner m.v.


Videregives dine oplysninger?

Hvis du er i forløb
Jeg går løbende i supervision, og derfor kan oplysninger fra journaloptegnelser blive videregivet til supervisor. Jeg taler altid i anonymiseret form under supervision for på den måde at stå inde for mine klienters sikkerhed og integritet.

I tilfælde af henvisning fra sagsbehandler vil nogle af dine oplysninger blive videregivet til din sagsbehandler. Det drejer sig om: Fremmøde, fokus i behandlingen samt udbytte af vores forløb. Disse oplysninger sendes via mail i anonymiseret form.

Øvrige oplysninger
Jeg videregiver ikke oplysninger om dig til andre, medmindre det bliver mig pålagt i henhold til lovgivningen, eller hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til videregivelse.

Såfremt jeg videregiver information omkring dig til tredjepart udover ovenstående, vil jeg meddele dig dette og bede om dit samtykke.

Har andre adgang til dine oplysninger?
I tilfælde af, at andre (IT-supporter/reparatør) får adgang til min computer, vil denne have udfyldt fortrolighedserklæring.


Tredjepartstjenester
Jeg benytter enkelte tredjepartstjenester i forhold til behandling af de oplysninger, jeg opbevarer om dig.

Alle personlige informationer, som videregives til tredjepartstjenester, vil blive opbevaret i overensstemmelse med disse tredjeparters Privatlivspolitik, og der vil være indhentet databehandleraftale med disse for at sikre, at de lever op til Persondataforordningens regler.

I tilfælde af, at de befinder sig uden for EU, sikrer jeg mig, at de lever op til de standarder, der er godkendte i henhold til forordningen.

Du kan se mine samarbejdspartnere/tredjepartstjenester her sammen med deres betingelser og fortrolighedspolitik:

Terapeutbooking
www.terapeutbooking.dk
Her gemmes dine journaloplysninger samt dit navn, mail og telefonnummer.
Journaloplysninger er specificeret i særskilt samtykkeerklæring, i tilfælde af, at du indgår et forløb hos mig.

Betingelser for Terapeutbooking kan læses her: https://docs.google.com/document/d/14zURt4dtEeDCoHa4vbh9ZXrq2lNMW0iyXpg7UtIvKdo/edit#heading=h.qj7x0rxjujrb


Mailudbyder Gmail
www.gmail.com
Betingelser for beskyttelse af oplysninger kan læses her: https://policies.google.com/privacy?hl=da


Regnskabsmæssige oplysninger
Når jeg sender dig en faktura, bliver der gemt en kopi af fakturaen til mit regnskab. Regnskabet bliver gemt i et aflåst skab med sikkerhed for, at kun jeg har adgang.
Oplysningerne skal jeg gemme i 5 år plus indeværende år, så disse kan altså ikke kræves slettet før denne periode.


Kontrol af dine personlige informationer
Du kan til enhver tid skrive til mig på: vibekedanmark@gmail.com for at sikre, at jeg har de korrekte data liggende om dig.

Hvis og når vi bliver opmærksom på, at der er ændringer i dine oplysninger, retter jeg disse hurtigst muligt.

Økonomisystem
De data, der er nødvendige i forhold til mit økonomisystem, opbevares i henhold til lovgivningen i 5 år plus indeværende år. Herefter vil de blive slettet.

Journal
Oplysninger og fortegnelse over vores fælles arbejde i forløb hos mig, opbevares i 6 måneder efter, at du har afsluttet et samarbejde hos mig. Begrundelsen for dette er at bevare muligheden for eventuelt at fortsætte samarbejdet, hvis det skønnes nødvendigt på et senere tidspunkt.

I tilfælde af samtykke, kan du til enhver tid nægte eller tilbagekalde dette samtykke. Dette vil ikke påvirke vores samarbejde, udover at det vil blive vanskeligere at støtte dig på samme gode måde, som hvis jeg havde journaloptegnelser.

Ønsker du at få slettet dine oplysninger inden 6 måneder efter afsluttet samarbejde, kan du skrive til mig på vibekedanmark@gmail.com - herefter vil de blive slettet inden for 3 uger.

Mail & sms

Jeg sletter mails fra dig efter 3 måneder. Hvis der er noget, der er vigtigt i forhold til et eventuelt forløb hos mig, vil de blive gemt i journal i sikkert system jf. ovenfor. Er du ikke i forløb, slettes mails efter 1 måned.

Sms slettes straks, medmindre der er noget, der er relevant at gemme. Disse gemmes så ligeledes i henhold til ovenstående.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg har indsamlet, og som jeg opbevarer og behandler om dig.

Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

I tilfælde af samtykkeerklæring, kan du kræve denne tilbagekaldt.

Ønsker du at gøre ovenstående gældende, så kontakt mig på vibekedanmark@gmail.com

Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende min Privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte mig på vibekedanmark@gmail.com eller på telefon 20 83 84 76
 

Klage
Ønsker du at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33193200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk


Denne privatlivspolitik gælder for:

Vibeke Danmark
Øresundsvej 144B, 3.th.
2300 København S

vibekedanmark@gmail.com
Cvr-nr. 29 49 03 41