Om Vibeke

Jeg er født i 1976 i Hadsund, og jeg har boet det meste af mit voksenliv i København.

Jeg er oprindeligt uddannet cand.merc.int.
En meget stressende periode blev et afgørende vendepunkt. Jeg oplevede at være pårørende til livstruende sygdom. Jeg oplevede sorg, stress og bristede drømme .… Jeg erfarede, at krop og psyke hænger sammen, men var ikke i stand til at forklare hvordan. Så det var ønsket om at forstå krop-psyke-sammenhængen og ønsket om at bruge mine personlige erfaringer professionelt, som gjorde, at jeg skiftede spor og begyndte at studere afspænding og psykomotorik.

I dag har jeg 13 års erfaring som privatpraktiserende psykomotorisk terapeut.

Jeg arbejder med mennesker, der falder over de sten, der er på livets vej, når livet ikke går, som vi forventer. Jeg arbejder helhedsorienteret med sammenhængen imellem krop, tanker og følelser. Jeg betragter krop og psyke som et sammenhængende hele, hvor enkeltdelene gensidigt påvirker hinanden. Derfor arbejder jeg ud fra, at tanker og følelser kan mærkes som kropslige reaktioner og sanseindtryk - og kropslige sanseindtryk kan omvendt påvirke tanker og følelser.

Jeg har stor erfaring med stress, og jeg arbejder bredt med menneskelivets udfordringer, både de store og de små – med særligt fokus på, hvordan det indre psykiske liv skaber symptomer i både krop og psyke.

Jeg er overbevist om, at vi er unikke og reagerer unikt på livets tildragelser. Derfor arbejder jeg empatisk, intuitivt og kreativt, og jeg tilpasser terapien til dig; dér, hvor du er, lige nu. Jeg søger at skabe et trygt rum, som inviterer dig til at være dig og lytte indad; og som støtter dig i at finde den vej, som er din rette vej.

Jeg fokuserer på at være nærværende og støttende på en måde, så du genfinder din ro, indre tryghed og kontakt til dine egne ressourcer.

Jeg er hele tiden i gang med at videreuddanne mig i krop-psyke-sammenhængen; enten via kurser eller selvstudie. Samtidig supplerer jeg min faglige viden med mangeårig egenterapi og supervision. Derfor møder jeg dig med både teori og personligt levet erfaring.

Mit teoretiske fundament er viden om anatomi, fysiologi og psykologi, og mit arbejde baserer sig på moderne viden om, hvordan det menneskelige nervesystem fungerer og heler. Jeg er medlem af Danske Psykomotoriske Terapeuter (DAP), og jeg arbejder i overensstemmelse med foreningens etiske retningslinjer.

Mit arbejde afspejler til hver en tid, den jeg er med den viden og de erfaringer, jeg til stadighed gør mig. Jeg tilbyder:

KUNST BILLEDER
Tak til Karin Von Daler

PORTRÆT FOTOS
Tak til Lisbeth Hjort

KLIENTFORTÆLLING
Tak til Caroline Qvist Abel

FOTO MATERIALE
Tak til
Unsplash

WEBSITE DESIGN
Tak til MPIXEL design studio

Her kan du nemt booke dine tider tre måneder frem.