Samtale

Hvad er det?
Samtalen er en kombination af dialog og kropsorienterede øvelser. Der er særligt fokus på tanker og følelser, som skaber symptomer i både psyke og krop.

Hvad gør det?
Samtalen gør dig bevidst om dine tanker og følelser og deres kropslige udtryk. Du lærer at acceptere, regulere og udtrykke dine tanker og følelser. Du lærer begreber til at begribe med. Og du lærer kropsligt baseret nærvær, som regulerer dit nervesystem til ro og indre tryghed.

Hvad får du ud af det?
Dit nærvær øges, kropsligt, kognitivt og emotionelt, og det samme gør din bevidsthed om dine reaktionsmønstre. Du lærer at være med og forløse svære følelser og kropsligt ubehag. Og du lærer at handle sundt og hensigtsmæssigt på din krops signaler og på dine tanker og følelser.

Hvordan foregår samtalen?
Jeg tilpasser altid samtalen til dig, dér hvor du er, lige nu. Derfor er der ikke to sessioner, som er ens, og jeg følger ikke slavisk en fast ramme. Dog består en session med samtale typisk af en indledende nærværsøvelse, samtale i kombination med simple, kropslige øvelser og afsluttende opsamling. Vi arbejder altid med dét, som fylder i nuet, og vi tager udgangspunkt i din nuværende livssituation.

En sessions varighed
En samtale-session varer en time.

Indledende nærværsøvelse
Den indledende nærværsøvelse er typisk en siddende grounding kombineret med bevidst opmærksomhed på konkrete, fysiske sansninger og bevidst opmærksomhed på de følelser og stemninger, som fylder i kroppen.

Jeg guider dig til at fokusere dine tanker på nuet og at lade tankerne falde til ro. At blive nærværende i kroppen og at lade kroppen falde til ro. Jeg hjælper dig til at omstille dig fra det, du kommer fra og indstille dig på at lande i dig selv, i rummet og i kontakten med mig.

Samtale i kombination med enkle, kropslige øvelser
Når du er landet i nuet, spørger jeg ind til, hvad der fylder lige nu. Jeg vejleder dig til at være åbent nysgerrig og gribe det, som umiddelbart fylder; med en ikke-dømmende, ikke-vurderende, ikke-præsterende attitude.

Vi arbejder med følelserne i samtalen ved at skabe bevidsthed om følelserne og deres kropslige udtryk, og ved at mærke, regulere og udtrykke følelserne. Det gør vi ofte i kombination med enkle, kropslige øvelser, som beroliger dig og øger din indre tryghed. Derved finder du støtte i dig selv til at forblive nærværende; også når dit følelsesliv er overvældende og måske ubehageligt.

 

Vi arbejder med tankerne i samtalen ved at skabe bevidsthed om tankerne og deres kropslige udtryk. Det gør vi ofte i kombination med simple, kropslige øvelser, som beroliger din krop og øger din kropsbevidsthed. På den måde bliver dine tanker beroliget. Det giver os mulighed for enten at rette opmærksomheden et andet sted hen end til tankerne – eller at undersøge tankerne: At finde flere og nye perspektiver på dét, tankerne kredser om; at finde nye fortolkninger og nye forståelser; at se på tankerne i nye og eventuelt større sammenhænge.

De kropslige øvelser, som vi bruger i samtalen, er typisk grounding, åndedrætsopmærksomhed, kropsbevidsthed og kropsoplevelse. Med øvelserne bruger vi kroppen som anker for samtalen. På den måde lærer du at bruge din krop som støtte til at forblive nærværende med dig selv, at rumme dine følelser og kropslige sansninger; og at berolige dine tanker. Du lærer at bruge kroppens sprog, din mavefornemmelse og din bevidste tænkning til at finde den vej, som er din rette vej.

Afsluttende opsamling
Sessionen afsluttes med en opsamling på, hvordan du har det nu. Jeg sikrer mig, at du er samlet og til stede i dig selv på en måde, hvor du er klar til at gå ud af døren, når sessionen er slut.

En del af afslutningen kan være at formidle viden om krop-psyke-sammenhængen.

Læs en klients fortælling:
Helle fortæller, hvordan hun fandt tryghed i det farlige og lærte at give plads til svære følelser.
Her kan du nemt booke dine tider tre måneder frem.